Запитання-Відповідь

Запитання: Чи можна навчатися за профільними програмами у КПДЮ?  
Відповідь: Так. Законодавство дозволяє вивчення окремих курсів на базі інших закладів освіти, у тому числі у міжшкільних ресурсних центрах та закладах позашкільної освіти.

Стаття 4, п. 3 закону України «Про повну загальну середню освіту» (Повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.)
Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти

Запитання: Що таке індивідуальна освітня траєкторія?
Відповідь: Індивідуальна освітня траєкторія учня потрібна для реалізації власних освітніх цілей. Учень може обирати суб’єктів освітньої діяльності (освітні заклади), форми здобуття освіти (очно, дистанційне); навчальні програми; навчальні предмети (інтегровані курси), вибіркові курси різних рівнів складності, темпи засвоєння освітньої програми тощо.

Запитання: У Палаці можна навчатися за індивідуальною освітньою траєкторією?Відповідь: Так. За індивідуальною освітньою траєкторією можна навчатися як у своєму закладі освіти, так і в інших, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за мережевою формою здобуття освіти. Таким закладом є КПДЮ.

Запитання: Скільки часу відводиться на профільне навчання?
Відповідь: На сьогодні, зазвичай, навчальні програми розраховані на один чи два роки.У майбутньому відповідно до ст.10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» профільна освіта буде реалізовуватися за два цикли:
перший цикл профільної середньої освіти — профільно-адаптаційний (10 рік навчання);
другий цикл профільної середньої освіти — профільний (11-12 роки навчання).

Запитання: Скільки годин на тиждень відводиться на навчання? 
Відповідь: Тривалість навчання визначається навчальною програмою і становить орієнтовно 2 – 6 год. на тиждень.

Запитання: Чи можливо в Палаці навчатися он-лайн?
Відповідь: Так, деякі курси можуть проходити в он-лайн режимі.

Запитання: Де знайти перелік профільних курсів? 
Відповідь: За посиланням https://www.palace.kiev.ua/ у розділі https://newskills.stemup.cc/ розміщено перелік профільних курсів, які можна вивчати на базі КПДЮ.

Запитання: Як зареєструватися? 
Відповідь: Переходячи за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1lapHx5md-MSQOwl48BGQ1SjCNX2Fb6aHlxg_4wIcyXg/viewform?edit_requested=true Ви можете обрати курс, який Вас зацікавив, заповнити реєстраційну форму та відправити її.

Запитання: Чи потрібно сплачувати за навчання? 
Відповідь: Більшість курсів, запропонованих КПДЮ, безкоштовні.

Запитання: Чи може учень відвідувати декілька профільних курсів?
Відповідь: Так. якщо є інтерес, і заняття проходять у різний час.

Запитання: Чи можна змінювати профільні курси упродовж навчального року?
Відповідь: Так. Але сертифікат не буде отриманий, оскільки програма у повному обсязі не буде освоєна.

Запитання: Як перейти на навчання за індивідуальною освітньою траєкторією?
Відповідь: Індивідуальна освітня траєкторія розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками.
Ініціатором виступають батьки, які подають заяву, в якій обґрунтовані причини та сформульовані пропозиції щодо особливостей навчання.

Запитання: Чи може заклад освіти відмовити батькам та учням у навчанні за індивідуальною освітньою траєкторією?
Відповідь: Може. Проте, відмову в задоволенні реалізації індивідуальної освітньої траєкторії може бути оскаржено до керівника та/або засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Запитання: Чи повинен заклад освіти враховувати результати навчання (оцінки), отримані учнем в іншому закладі шляхом неформальної та/або інформальної освіти?
Відповідь: Якщо індивідуальна траєкторія була затверджена в закладі, то результати навчання обов’язково будуть враховані.

Запитання: Який документ видається після завершення навчання в КПДЮ? 
Відповідь: Учні отримають сертифікати КПДЮ.
За умови підписання угоди між КПДЮ та закладом освіти, в якому навчається учень, на підставі рішення педради, результати навчання будуть враховані в документах учня про освіту.